internet of things

Smart farming is meer dan precisielandbouw

Jürgen Vangeyte, Wetenschappelijk Directeur van de groep Agrotechniek bij ILVO beschrijft de mogelijkheden en uitdagingen van smart farming in een artikel voor Fokus Agri & Food:

Smart Farming is van cruciaal belang om in de toekomst meer mensen te kunnen voeden. Maar het begrip 'smart farming' gaat een stap verder dan precisielandbouw. Bij precisielandbouw voert de boer de juiste actie uit op de juiste plaats en het juiste moment, op een zo klein mogelijke schaal. Een camera op je spuittoestel detecteert bijvoorbeeld heel precies de positie van onkruid en behandelt dan die specifieke plek. Of een sensor meet de toestand van je gewas en doseert exact de nodige bemesting. Dit zijn weliswaar hoogtechnologische oplossingen die de landbouwproductiviteit zullen verhogen, zonder meer land aan te snijden of meer inputs te vergen. Maar het zijn geïsoleerde acties.

Echt drastisch meer duurzaamheid en productiviteit krijg je in de agrofoodsector pas met smart farming, een systeem dat drie componenten bevat: connectiviteit, grote hoeveelheden data en slimme algoritmen, met als ultieme game changer het Internet of Things.

Tags: 

Internet of Things in de Europese en Vlaamse landbouw en voeding

Als één van de lead-partners in het Europese H2020 project Internet of Food and Farm 2020 (IoF2020) werkt ILVO hard mee aan de grootschalige introductie van Internet of Things (IoT) in de Europese en Vlaamse landbouw en voeding. Op deze manier wordt ook in Vlaanderen de transformatie van landbouw en voeding naar slimme netwerken van geconnecteerde objecten ingezet.

Het Internet of Things zal binnen het project IoF2020 op grote schaal worden toegepast en gevalideerd in real-life omstandigheden, en dat in verschillende deeldomeinen. In totaal 19 cases worden opgezet in 5 sectoren (akkerbouw, melkvee, fruit, groenten, vlees). In de loop van het project zullen nieuwe technologieën en cases worden aangetrokken via een open call.

Looptijd: 2017-2020; Financiering: EC H2020 Innovation action: Large Scale Pilots (Internet of Things); Samenwerking; 71 partners, 16 landen (coördinatie Wageningen UR)

Tags: 

Drone en dataverzameling: studiedag precisielandbouw PSKW

ILVO sprak op de studiedag van PSKW over de mogelijkheden van precisielandbouw, met een focus op dronetechnologie.

Belangrijk daarbij is dat drone uitgerust worden met sensoren waarvan de data kan worden geïntegreerd en op een slimme manier verwerkt. 

Alleen zo kan een degelijk bruikbare decision support aan de landbouwer worden geleverd.

Tags: 

Subscribe to RSS - internet of things