Latest news

ISense paper published!

An open-access ISense paper is published in the journal Sensors. It deals with the performance monitoring of a novel ammonia monitoring system. 

The developed gas measurement system was tested over a prolonged period of time for monitoring ammonia concentration in a pig barn under practical conditions. The system was capable of performing continuous measurement in real-time with sub-ppm accuracy. Please read the published paper https://www.mdpi.com/1424-8220/19/17/3669 for more details.

VILT Dossier Drones en landbouw

 

spacer.gif

Wat zijn drones en waarvoor worden ze gebruikt?

drone_RobinReyndersvoori-LUDUS.geVILTNB.jpgDrones worden steeds populairder en ze worden geroemd vanwege hun mogelijkheden binnen de landbouw, maar wat is een drone nu precies? Wat kan en vooral wat mag je er mee? | meer »

Drones als ondersteuning bij natuurbeheer

drone weidevogelbeheer_ECO²_geVILTmail.jpg

Landbouw is volgens de Vlaamse dronecluster EUKA één van de sectoren die nog veel plezier gaat beleven aan drones. Mogelijke toepassingen zijn gewasmonitoring ter detectie van bijvoorbeeld droogtestress of ziekten, plaats-specifiek bemestingsadvies op basis van dronebeelden, vaststellen van wildschade, enz. Ook op het raakvlak tussen landbouw en natuur kunnen drones hun nut bewijzen. Het Agrobeheercentrum Eco² verkent de mogelijkheid om drones in te schakelen ter bescherming van weidevogels. In de buurt van Hoogstraten werd gedemonstreerd hoe een drone met warmtecamera een vogelnest in lang gras kan spotten. | meer »

Drones scheppen ook mogelijkheden voor de landbouwpraktijk

dronevlucht_ILVO.geVILTNB.jpgAls afgelopen zomer ons iets heeft geleerd, dan is het dat we een versnelling hoger moeten schakelen in de zoektocht naar klimaatbestendige gewassen. Niet alleen de groenten kwijnden weg op de velden, ook de grassen kregen het zwaar te verduren. En laat grasland nu net zo bepalend zijn voor de rendabiliteit op een rundveebedrijf. Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek ILVO heeft al 86 jaar ervaring met de veredeling van voedergrassen. Om de selectie van de beste grassen te versnellen en verstrengen, doet ILVO behalve op doorgewinterde veredelaars ook een beroep op dronetechnologie. | meer »

 

ISense was present at the Plant Biology Europe conference

ISense presented a poster on "Field based phenotyping of forage crops using close remote sensing tools". 
Grasslands provide forage for livestock farming and are essential elements in European agriculture. To secure qualitative production over multiple seasons, farmers need excellent grass and clover varieties. Traditionally, breeders use visual scores and plot harvesters to evaluate their selections, but they are increasingly implementing technological solutions such as drone based phenotyping tools to keep pace with these high expectations. Phenotyping using image analysis under field conditions assures that the genotype (plant/plot) under evaluation develops in an agriculturally relevant environment and allow monitoring of plant traits in a non-destructive manner. The use of drones allows the objective evaluation of numerous selections in parallel. The abstract and poster can be found here.

Prijs voor het beste eindwerk elektromechanica – VIVES, ILVO

Het ontwikkelen van een gemotoriseerd voertuig uitgerust met verschillende sensoren dat landbouwgewassen autonoom kan scannen om zo aardappelziekten vroegtijdig te detecteren en op te volgen. Dat was het doel van de stage en thesis van de student Jordi Demarest (VIVES en ILVO) waarvoor hij beloond werd met de prijs voor het beste eindwerk elektromechanica van de VIVES Hogeschool. Deze toepassing – de hypercart – werd ontwikkeld om hyperspectrale beelden onder gecontroleerde (licht)omstandigheden in het veld te kunnen nemen. Deze kennis en ervaring kan dan in een volgende fase als springplank dienen voor ziektedetectie bij aardappelen vanop een drone. Jordi startte zijn stage en eindwerk in december 2016 en kon eind juni 2017 al een volledig functionele hypercart afleveren mede dankzij de ondersteuning door onderzoeker Ruben Van De Vijver en het technisch team van Agrotechniek. De hypercart nam meteen een vliegende start en werd onmiddellijk ingezet tijdens het nieuwe groeiseizoen voor aardappelen. Hieronder zijn er alvast enkele foto’s van de ontwerpfase en tijdens de veldmetingen.

Design van de hypercart

De hypercart na enkele testritten zonder doek

De hypercart aan het werk tijdens veldmetingen

Smart farming is meer dan precisielandbouw

Jürgen Vangeyte, Wetenschappelijk Directeur van de groep Agrotechniek bij ILVO beschrijft de mogelijkheden en uitdagingen van smart farming in een artikel voor Fokus Agri & Food:

Smart Farming is van cruciaal belang om in de toekomst meer mensen te kunnen voeden. Maar het begrip 'smart farming' gaat een stap verder dan precisielandbouw. Bij precisielandbouw voert de boer de juiste actie uit op de juiste plaats en het juiste moment, op een zo klein mogelijke schaal. Een camera op je spuittoestel detecteert bijvoorbeeld heel precies de positie van onkruid en behandelt dan die specifieke plek. Of een sensor meet de toestand van je gewas en doseert exact de nodige bemesting. Dit zijn weliswaar hoogtechnologische oplossingen die de landbouwproductiviteit zullen verhogen, zonder meer land aan te snijden of meer inputs te vergen. Maar het zijn geïsoleerde acties.

Echt drastisch meer duurzaamheid en productiviteit krijg je in de agrofoodsector pas met smart farming, een systeem dat drie componenten bevat: connectiviteit, grote hoeveelheden data en slimme algoritmen, met als ultieme game changer het Internet of Things.

Tags: 

ISense attending EC PLF conference!

The 8th European Conference on Precision Livestock Farming will be held from the 12th to the 14th of September 2017 in Nantes, France: www.ecplf2017.org 

The European Conference on Precision Livestock Farming takes place every two years. The aim of this Conference is to exchange knowledge and experience through an open discussion and to support progress in this field.

ISense PhD student Shaojie Zhuang will give an oral presentation "Evaluation of a cost-effective ammonia (NH3) analyser in pig house". Some laboratory and field test results of a commercially available ammonia analyzer (Axetris® F200-A) will be presented, to demonstrate and discuss the analyzer accuracy and potential improvement points. 

Tags: 

Internet of Things in de Europese en Vlaamse landbouw en voeding

Als één van de lead-partners in het Europese H2020 project Internet of Food and Farm 2020 (IoF2020) werkt ILVO hard mee aan de grootschalige introductie van Internet of Things (IoT) in de Europese en Vlaamse landbouw en voeding. Op deze manier wordt ook in Vlaanderen de transformatie van landbouw en voeding naar slimme netwerken van geconnecteerde objecten ingezet.

Het Internet of Things zal binnen het project IoF2020 op grote schaal worden toegepast en gevalideerd in real-life omstandigheden, en dat in verschillende deeldomeinen. In totaal 19 cases worden opgezet in 5 sectoren (akkerbouw, melkvee, fruit, groenten, vlees). In de loop van het project zullen nieuwe technologieën en cases worden aangetrokken via een open call.

Looptijd: 2017-2020; Financiering: EC H2020 Innovation action: Large Scale Pilots (Internet of Things); Samenwerking; 71 partners, 16 landen (coördinatie Wageningen UR)

Tags: 

Pages