VILT Dossier Drones en landbouw

 

spacer.gif

Wat zijn drones en waarvoor worden ze gebruikt?

drone_RobinReyndersvoori-LUDUS.geVILTNB.jpgDrones worden steeds populairder en ze worden geroemd vanwege hun mogelijkheden binnen de landbouw, maar wat is een drone nu precies? Wat kan en vooral wat mag je er mee? | meer »

Drones als ondersteuning bij natuurbeheer

drone weidevogelbeheer_ECO²_geVILTmail.jpg

Landbouw is volgens de Vlaamse dronecluster EUKA één van de sectoren die nog veel plezier gaat beleven aan drones. Mogelijke toepassingen zijn gewasmonitoring ter detectie van bijvoorbeeld droogtestress of ziekten, plaats-specifiek bemestingsadvies op basis van dronebeelden, vaststellen van wildschade, enz. Ook op het raakvlak tussen landbouw en natuur kunnen drones hun nut bewijzen. Het Agrobeheercentrum Eco² verkent de mogelijkheid om drones in te schakelen ter bescherming van weidevogels. In de buurt van Hoogstraten werd gedemonstreerd hoe een drone met warmtecamera een vogelnest in lang gras kan spotten. | meer »

Drones scheppen ook mogelijkheden voor de landbouwpraktijk

dronevlucht_ILVO.geVILTNB.jpgAls afgelopen zomer ons iets heeft geleerd, dan is het dat we een versnelling hoger moeten schakelen in de zoektocht naar klimaatbestendige gewassen. Niet alleen de groenten kwijnden weg op de velden, ook de grassen kregen het zwaar te verduren. En laat grasland nu net zo bepalend zijn voor de rendabiliteit op een rundveebedrijf. Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek ILVO heeft al 86 jaar ervaring met de veredeling van voedergrassen. Om de selectie van de beste grassen te versnellen en verstrengen, doet ILVO behalve op doorgewinterde veredelaars ook een beroep op dronetechnologie. | meer »